Профилактика и ремонт на ЕЛ и ВИК оборудването, своевременно отстраняване на възникнали повреди и аварии, настройване на дозаторни системи, контролиране, обезвъздушаване и промиване на филтрите. Фирмата извършва саниране на водни съоръжения